PROGRAMOVÁ NABÍDKA STA

PROGRAMOVÁ  NABÍDKA  STA Na Robinsonce 1643-1645          TV  kanál TV  pásmo       název  TV  programu Digitální pozemský příjem (DVB-T) : K 21 SL HD MPEG4 Nova HD, Nova Cinema HD, Nova Action HD K 22 Astra 19E Eurosport, Euronews, RTL,

POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva Na Robinsonce, která se koná ve středu 15. května 2019 v 17.00 hodin v jídelně Gymnázia O. Havlové, ul. Marie Majerové 1691, Ostrava-Poruba Program: 1) Zahájení 2) Schválení programu členské schůze 3) Volba návrhové komise

PLNÁ MOC

PLNÁ MOC na jednání členské schůze Bytového družstva Na Robinsonce v Ostravě-Porubě Já, níže podepsaný zmocnitel ………………………………………………………… , nar. ………………………… , trvale bytem ………………………………………………………………………………… , zmocňuji …………………………… …………………………………………., nar. ………………………. , trvale bytem ………………………………………………………………………………… , k zastupování na jednání členské

INFORMACE pro nájemníky

Vážení nájemníci, BD Na Robinsonce podalo dne 5. 4. 2018 žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu na revitalizaci veřejného prostoru vyhlášeného statutárním městem Ostrava – magistrátem města Ostravy. Žádost o dotaci byla podána na projekt „Venkovní hřiště pro