Vážení nájemníci,

BD Na Robinsonce podalo dne 5. 4. 2018 žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu na revitalizaci veřejného prostoru vyhlášeného statutárním městem Ostrava – magistrátem města Ostravy.

Žádost o dotaci byla podána na projekt

„Venkovní hřiště pro seniory“.

V rámci výběrového řízení komise složená z odborníků tento projekt podpořila a doporučila orgánům města poskytnout dotaci našemu bytovému družstvu.

Zastupitelstvo města dne 23. 5. 2018, usnesení číslo 2299/1418/35 schválilo smlouvu č. 2157/2018/OSR o poskytnutí dotace ve výši

336 000,- Kč.

Tento komunitní prostor „Venkovní hřiště pro seniory“ bude vybaven mobiliářem – 6ti venkovními cvičebními posilovacími stroji. Účelem je podpořit zdravý životní styl seniorů a také dalších věkových kategorií.

Pro realizaci byla vybrána společnost COLMEX s.r.o., která má s instalací těchto posilovacích strojů velké zkušenosti. Předpokládaný termín zhotovení díla je do konce měsíce července 2018.

„Venkovní hřiště pro seniory“ bude umístěno na travnatém prostoru vedle kulatého pískoviště. Jednotlivé prvky: šlapací zařízení, elipsovité zařízení, procvičování chůze, jezdecké zařízení, surfovací zařízení, protahovací zařízení a bench budou umístěny na ploše z certifikované pryžové dlažby. Současně zde bude umístěna informační cedule s provozním řádem a návodem pro cvičení a posilování.PREZENTACE