Vyúčtování služeb za rok 2018 bylo ke dni 30. 9. 2019 uzavřeno.

Případné dotazy u členů představenstva nebo na e-mailové adrese BD: bd.narobinsonce@seznam.