PLNÁ MOC
na jednání členské schůze Bytového družstva Na Robinsonce v Ostravě-Porubě
Já, níže podepsaný zmocnitel ………………………………………………………… , nar. ………………………… , trvale bytem ………………………………………………………………………………… , zmocňuji …………………………… …………………………………………., nar. ………………………. ,
trvale bytem ………………………………………………………………………………… ,
k zastupování

na jednání členské schůze Bytového družstva Na Robinsonce, konané dne 15. května 2019 od 17,00 hodin v jídelně Gymnázia O. Havlové, ul. Marie Majerové 1691, Ostrava-Poruba.

zmocněnec je oprávněn k zastupování ve všech věcech projednávaných na této členské schůzi Bytového družstva Na Robinsonce

zmocněnec na jednání členské schůze jedná a hlasuje jménem zmocnitele.
V ………………………. dne ………………………
……………………………………………..
zmocnitel
(podpis)
Přijímám plnou moc:
……………………………………………..
zmocněnec
(podpis)