na členskou schůzi Bytového družstva Na Robinsonce, která se koná
ve středu 15. května 2019 v 17.00 hodin
v jídelně Gymnázia O. Havlové, ul. Marie Majerové 1691, Ostrava-Poruba
Program:

1) Zahájení
2) Schválení programu členské schůze
3) Volba návrhové komise
4) Volba předsedy členské schůze, zapisovatele a ověřovatele podpisu
5) Zpráva o činnosti BD za období květen 2018 – duben 2019
6) Zpráva o hospodaření BD za rok 2018
7) Zpráva o stavu hotovosti v pokladně BD
8) Volba členů představenstva BD
9) Volba členů kontrolní komise BD
10) Diskuze
11) Usnesení členské schůze a závěr


V Ostravě, dne 29. dubna 2019


Za představenstvo BD: R. Voženílek v.r. Ing J. Langner v.r.
Bc. P. Helísek v.r.


Poznámka:

pozvánka a další údaje také na: http://www.bdnarobinsonce.cz/

žádáme důrazně o dochvilnost, celý program schůze musíme zvládnout za 2 hodiny

kdo se nemůžete, nechcete zúčastnit, využijte možnost zplnomocnění jiné osoby! Formuláře jsou k dispozici u členů představenstva a ke stažení na webových stránkách družstva