číslo účtu BD Na Robinsonce19-8155480287 / 0100

Pozor! Text níže je pouze ilustrační. Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEstvo#Bytov.C3.A9_dru.C5.BEstvo

 

Bytové družstvo (§ 727-757 ZOK) může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bytové družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. Za podmínek stanovených zákonem může provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má pouze doplňkový nebo vedlejší charakter. Firma bytového družstva obsahuje označení „bytové družstvo“.