INFORMACE pro nájemníky

Vážení nájemníci, BD Na Robinsonce podalo dne 5. 4. 2018 žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu na revitalizaci veřejného prostoru vyhlášeného statutárním městem Ostrava – magistrátem města Ostravy. Žádost o dotaci byla podána na projekt „Venkovní hřiště pro